Vad ska jag vara uppmärksam på när tankbilen ångar?

1. Innan ångkokaren körs måste anti-overflow-sonden tas bort. När ångkokaren har slutförts och tanken har svalnat återställs den från den nya enheten.

2. Innan ångkokaren körs måste den smältbara pluggen i botten av den undervattensventilen tas bort. När ångkokaren har slutförts och tanken har svalnat återställs den från den nya enheten.

3. Innan ångkokaren körs måste rörledningsmasken för olja och gas tas bort. När ångkokaren har slutförts och tanken har svalnat återställs den från den nya enheten.

4. Under ångkokaren måste ångröret vara ordentligt fäst vid tankens mynning för att förhindra att ångröret kastas ut ur tanken och orsakar brännskador.

5. Personalen som arbetar på ångaren måste bära goda arbetsskyddstillbehör. När ångröret flyttas och fixeras, ska de hanteras försiktigt för att förhindra friktion mellan rörledningen och tankens kropp.

6. När ångkokaren är klar stänger du ångrörsventilen och tar ut ångröret.


Inläggstid: Jun-02-2020